Sedan hạng B

Các dòng xe thuộc phân khúc Sedan hạng B
Volkswagen Polo
So sánh

Volkswagen Polo

Khoảng giá: 699 Triệu

Honda City
So sánh

Honda City

Khoảng giá: 529 triệu 

Mazda CX-3
So sánh

Mazda CX-3

Khoảng giá: 729 triệu - 649 triệu

Mazda 2
So sánh

Mazda 2

Khoảng giá: 619 triệu - 479 triệu

Suzuki Swift
So sánh

Suzuki Swift

Khoảng giá: 560000000

Kia Seltos
So sánh

Kia Seltos

Khoảng giá: 599 triệu - 719 triệu

Kia Soluto
So sánh

Kia Soluto

Khoảng giá: 386 triệu - 482 triệu

Volkswagen Polo
So sánh

Volkswagen Polo

Khoảng giá: 699 Triệu

Honda City
So sánh

Honda City

Khoảng giá: 529 triệu 

Mazda CX-3
So sánh

Mazda CX-3

Khoảng giá: 729 triệu - 649 triệu

Mazda 2
So sánh

Mazda 2

Khoảng giá: 619 triệu - 479 triệu

Suzuki Swift
So sánh

Suzuki Swift

Khoảng giá: 560000000

Kia Seltos
So sánh

Kia Seltos

Khoảng giá: 599 triệu - 719 triệu

Kia Soluto
So sánh

Kia Soluto

Khoảng giá: 386 triệu - 482 triệu