Hatback hạng B+/C-

Hatback hạng B+/C-
Các dòng xe thuộc phân khúc Hatback hạng B+/C-
Mazda CX-30
So sánh

Mazda CX-30

Khoảng giá: 749 triệu - 709 triệu

Honda Brio
So sánh

Honda Brio

Khoảng giá: 452 triệu - 418 triệu

Mazda CX-30
So sánh

Mazda CX-30

Khoảng giá: 749 triệu - 709 triệu

Honda Brio
So sánh

Honda Brio

Khoảng giá: 452 triệu - 418 triệu