Hatback hạng A+/B-

Hatback hạng A+/B-
Các dòng xe thuộc phân khúc Hatback hạng A+/B-
Mazda 6
So sánh

Mazda 6

Khoảng giá: 1 tỷ 039 triệu - 829 triệu

Mazda CX-8
So sánh

Mazda CX-8

Khoảng giá: 1 tỷ 169 triệu - 949 triệu

VinFast VF5
So sánh

VinFast VF5

Khoảng giá: 458 triệu

Kia Sorento
So sánh

Kia Sorento

Khoảng giá: 1 tỷ 299 triệu - 554 triệu

Mazda 6
So sánh

Mazda 6

Khoảng giá: 1 tỷ 039 triệu - 829 triệu

Mazda CX-8
So sánh

Mazda CX-8

Khoảng giá: 1 tỷ 169 triệu - 949 triệu

VinFast VF5
So sánh

VinFast VF5

Khoảng giá: 458 triệu

Kia Sorento
So sánh

Kia Sorento

Khoảng giá: 1 tỷ 299 triệu - 554 triệu