Bản quyền
Tất cả bài viết trên blogxe.com.vn đều được chia sẽ miễn phí và khớp các điều khoản trong giấy phép Creative Commons – Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại quốc tế 4.0
Tất cả các thông tin, vấn đề có liên quan đến blogxe.com.vn thì các cá nhân hay tổ chức có thể dùng lại ở Website, hoặc phương tiện truyền thông khác nhưng cần lưu ý để lại nguồn về blogxe.com.vn để tránh tình trạng đáng tiết.

Quy định cần biết khi chia sẻ bài viết
1. Bản quyền tất cả mọi thứ đều thuộc về blogxe.com.vn khi có tranh chấp. 
2. Cá nhân, hay tổ chức muốn sử dụng lại thông tin bài viết, hình ảnh, của blogxe.com.vn vui lòng trích dẫn đường dẫn liên quan tương ứng về bài viết gốc để tránh khiếu nại, rắc rối
3. Không sử dụng hoặc sao chép, phát hành lại thông tin của blogxe.com.vn với mục đích thương mại

Chính sách của DMCA
1. blogxe.com.vn luôn cam kết tuân thủ 100% theo chính sách cảu DMCA
2. NẾu có bất kỳ khiếu nại nào về bài viết liên quan vui lòng gửi qua email ở phần liên hệ
3. Xem tiếp các yêu cầu khác tại DMCA

Lời kết
Về căn bản, blogxe.com.vn không muốn phải khiếu nại hay report DMCA bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Chúng ta cùng tuân thủ mọi điều khoản DMCA để có một môi trường Internet tốt hơn.
Nếu có thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tối
Chào thân ái và quyết thắng