I.Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Mục đích và phạm vi thu thập.

blogxe.com.vn không dùng thông tin của khách hàng vào mục đích thương mại hoặc trao đổi cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Toàn bộ thông tin chúng tôi thu thập được chỉ dùng vào mục đích cải thiện chất lượng nội dung
Tất cả các thông tin blogxe.com.vn yêu cầu khách hàng cung cấp cho chúng tôi bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Điều này nhằm xác nhận thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ để blogxe.com.vn xác nhận tính chính danh của người dùng.
Các thành viên của blogxe.com.vn có trách nhiệm tự bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, cần lập tức thông báo cho chúng tôi biết nếu phát hiện hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích thương mại với bên thứ 3 để có giải pháp phù hợp

Phạm vi sử dụng thông tin

Cổng thông tin về xe ô tô blogxe.com.vn chỉ sử dụng thông tin của người dùng để:
Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dùng
Gửi tất cả thông báo về khuyến mãi, dịch vụ, các thông tin liên lạc giữa blogxe.com.vn tới người dùng
Trong một số trường hợp đặc biệt: blogxe.com.vn có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Ngoài trường hợp trên, bất kỳ ai cũng không có quyền được biết thông tin

Thời gian lưu giữ thông tin

Dữ liệu của thành viên sẽ được lưu trữ cho tới khi có yêu cầu hủy bỏ, hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://blogxe.com.vn/
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.
Công Ty TNHH Thương Mại E Com
Địa chỉ: 18/62 Phan Văn Hớn, Ấp 7, Xã Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
Email: [email protected]